top of page
D25229 (2500 × 1080 px) (4).png
D25229 (2500 × 1080 px) (2500 × 2500 px).jpg

𝐀𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐉𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐀𝐌! 💥✨

Ito ang mga karakter na natunghayan natin sa maikling dokumentaryo na inihandog ng 𝗟𝗶𝗸𝗵𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗮 𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀! 🖌️ Ikinagagalak namin 𝙞𝙥𝙖𝙠𝙞𝙡𝙖𝙡𝙖 𝙨𝙞𝙡𝙖 𝙨𝙖𝙞𝙣𝙮𝙤 𝙢𝙜𝙖 𝙆𝘼-𝙅𝙐𝘼𝙉𝘿𝙀𝙍𝙕!

Maraming salamat sa mainit na pagtanggap !

𝗠𝗮𝗻𝗴 𝗝𝘂𝗮𝗻 - 𝗘𝗺𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝘀

𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 - 𝗬𝗻𝗮 𝗖𝗮𝗿𝘃𝗮𝗷𝗮𝗹

𝗞𝗶𝗮 - 𝗔𝗹𝘆𝘀𝘀𝗮 𝗗𝗲 𝗟𝘂𝗻𝗮

𝗤𝘂𝗲𝗲𝗻𝗶𝗲 - 𝗞𝘆𝗿𝗮 𝗟𝗲𝗮𝗯𝗿𝗶𝘇

𝗜𝘀𝗮𝘆 - 𝗖𝗵𝗹𝗼𝗲 𝗖𝗵𝗮𝘃𝗲𝘇

𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 - 𝗗𝗿. 𝗦𝗵𝗶𝗿𝗹𝗲𝘆 𝗚𝘂𝗲𝘃𝗮𝗿𝗿𝗮

𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 - 𝗗𝗿. 𝗝𝗶𝗺𝗺𝘂𝗲𝗹 𝗡𝗮𝘃𝗮𝗹

𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿 - 𝗞𝘆𝗹𝗮 𝗥𝗶𝘃𝗲𝗿𝗮

#SuperJuan2023

#PBL3

bottom of page